Districte Secció Ubicació
1 1 Pavelló Poliesportiu Municipal
1 2 CP Màrtinez Ródenas
1 3 CP Francisco Catalán
1 4 Acadèmia de Música
1 5 CP Francisco Catalán
2 1 Antic Ajuntament
2 2 Casal Municipal
2 3 Cambra Agrària
3 1 Cambra Agrària
3 2 CP Marqués de Benicarló
3 3 Baixos edifici plaça de l'Ajuntament (AFANIAS)
3 4 IES Ramón Cid
3 5 Auditori
3 6 Col·legi Menor