Col·legis electorals

Districte Secció Ubicació Ubicació anterior (*)
1 1 Pavelló Poliesportiu Municipal
1 2 Centre Social La Farola CP Martínez Ródenas
1 3 Pavelló Poliesportiu Municipal CP Francesc Catalan
1 4 Pavelló Poliesportiu Municipal Acadèmia de Música
1 5 Pavelló Poliesportiu Municipal CP Francesc Catalan
2 1 Cambra Agrària Antic Ajuntament
2 2 CP Marqués de Benicarló Casal Municipal
2 3 Cambra Agrària
3 1 Cambra Agrària
3 2 CP Marqués de Benicarló
3 3 Cambra Agrària Local Afanias
3 4 Auditori IES Ramón Cid
3 5 Auditori
3 6 Pavelló Poliesportiu Municipal Col·legi Menor

(*) Atenció als canvis d'ubicació dels col·legis.

Per saber on podeu anar a votar, podeu consultar el cens.