Col·legis electorals

Districte Secció Ubicació Ubicació anterior (*)
1 1 Pavelló Poliesportiu Municipal
1 2 Magatzem de la Mar
1 3 CEIP Francesc Catalan
1 4 Acadèmia de Música
1 5 CEIP Francesc Catalan
2 1 Edfici Gòtic - Antic Ajuntament
2 2 MUCBE Casal Municipal
2 3 Edfici Gòtic - Antic Ajuntament
3 1 Edfici Gòtic - Antic Ajuntament
3 2 CEIP Marqués de Benicarló
3 3 CEIP Marqués de Benicarló
3 4 IES Ramón Cid
3 5 Auditori Municipal
3 6 Auditori Municipal
3 7 IES Ramón Cid

(*) Atenció als canvis d'ubicació dels col·legis.

Per saber on podeu anar a votar, podeu consultar el cens.