Selecció de personal

BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL DE PEONS

BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL DE TREBALLADORS/RES SOCIALS

BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL D'ASSESORS/RES JURÍDICS/QUES

PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR EN PROPIETAT CATORZE (14) PLACES D'ADMINISTRATIUS/VES D’ADMINISTRACIÓ GENERAL: SET (7) PER TORN LLIURE I SET (7) PER PROMOCIÓ INTERNA MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ

BASES ESTABILITZACIÓ EMPRE TEMPORAL LLARGA DURACIÓ DISPOSICIÓ ADDICIONAL 6A I 8A LLEI 20/2021 DE 28 DE DESEMBRE, MITJANÇANT CONCURS MÈRITS

BASES ESTABILITZACIÓ EMPRE TEMPORAL LLARGA DURACIÓ DISPOSICIÓ ADDICIONAL 6ª I 8ª LLEI 20/2021 DE 28 DE DESEMBRE, MITJANÇANT CONCURS MÈRITS

BASES ESTABILITZACIÓ EMPRE TEMPORAL LLARGA DURACIÓ DISPOSICIÓ ADDICIONAL 6ª I 8ª LLEI 20/2021 DE 28 DE DESEMBRE, MITJANÇANT CONCURS MÈRITS

BASES ESTABILITZACIÓ EMPRE TEMPORAL LLARGA DURACIÓ DISPOSICIÓ ADDICIONAL 6ª I 8ª LLEI 20/2021 DE 28 DE DESEMBRE, MITJANÇANT CONCURS MÈRITS

BASES ESTABILITZACIÓ EMPRE TEMPORAL LLARGA DURACIÓ ARTICLE 2 LLEI 20/2021 DE 28 DE DESEMBRE, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ

L'oferta de bequets formatives (en les quals no hi ha relació laboral) es publicaran en aquesta secció fins que es complete el disseny del seu l'apartat específic al web.

Podeu aconseguir més informació adreçant-vos a la unitat de Recursos Humans.