Indemnitzacions percebudes en ocasió de l'abandó del càrrec