Indicador de transparència 57

Indicador de transparència i57

Es publiquen els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques més importants.

Comissió de Transparència

Nivell de compliment (0 - 100%): 50%

Justificació del nivell de compliment

No hi ha un departament assignat per promocionar l'indicador. No hi ha un apartat específic on publicar els contractes de les obres més importants.

Accions correctores

Es proposarà assignar la promoció de l'indicador a un departament i la creació d'un apartat específic.

Última revisió: 28/03/2017

Propera revisió: 28/03/2018

Promou