Indicador de transparència 58

Indicador de transparència i58

Es publiquen les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants.

Comissió de Transparència

Nivell de compliment (0 - 100%): 10%

Justificació del nivell de compliment

No hi ha un departament assignat per promocionar l'indicador. No hi ha un apartat específic on publicar la informació perquè en els últims anys no s'ha donat cap cas.

Accions correctores

Es proposarà assignar la promoció de l'indicador a un departament i la creació d'un apartat específic.

Última revisió: 28/03/2017

Propera revisió: 28/03/2018

Promou