Ajuntament de Benicarló mucbefoto del mucbefoto del mucbe
Ajuntament de Benicarló Centre Cultural Convent de Sant Francesc     e-mail: correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org Valencià | Castellano
HISTÒRIA DE L'EDIFICI

2. Objetius generals del projecte de rehabilitació del Magatzem de la Mar (2007)

Aquest projecte de rehabilitació del Magatzem de la Mar ha pretès conjugar dos principals objectius que ens hem plantejat com a bàsics.

OBJECTIUS

  1. Un és la recuperació de tots els elements i característiques originaris de l'edifici amb valor històric, dins del marc de la recuperació del patrimoni històric benicarlando.

  2. L'altre objectiu marcat és l'adequació d'aquest espai per al gaudi i destinació a l'ús públic. Inicialment l'edifici es va plantejar per a un ús cultural expositiu o de reunió, dotant-ho també d'un espai administratiu per a la seva gestió.

    D'acord a aquest nou ús, s'ha pretès integrar l'edifici en el seu entorn, obrint-ho cap a l'exterior, ja que, per funció originària de magatzem o contenidor, la seva relació amb la ciutat era mínima.L'actual plaça, situada a l'oest de l'edifici, actuarà com a nexe d'unió d'est amb la ciutat. A través d'ella s'accedeix a aquest nou espai públic, que agruparà en certs moments a gran quantitat de persones. Per això, l'accés principal ho conforma el pati que s'ha generat en deixar sense cobertura les dues obertures més al nord. Des d'aquest pati es pot accedir tant a les oficines, que se situen en els baixos del bloc de cases, com a l'espai pròpiament cultural.

    Espai interior i exterior es connecten a través de tres grans obertures practicades en el mur que recauen a la plaça, que a més, per la seva orientació, doten a l'espai interior d'una il·luminació molt homogènia.

Creat per psiguenza el 06/09/2011
© 2000-2019 Equip Desenvolupament Web Imprimir