Què és l'Agenda 21 Local ?

L'Ajuntament de Benicarló, conscient que l'actual estil de vida urbana ens fa responsables de molts problemes ambientals que patim, i convençuts que la vida humana sostenible en aquest planeta no es pot aconseguir sense comunitats locals sostenibles, el dia 27 de gener del 2004, va firmar la Carta d'Aalborg, on va adquirir el compromís d'iniciar el procés d'Agenda 21 Local.

Desenvolupament sostenible global

Desenvolupament sostenible local

Agenda 21 local

Què és l'Agenda 21 de Benicarló?

L'Agenda 21 és un procés de planificació local que, partint de la realitat del municipi i amb la participació i la presa de decisions consensuades entre els representants polítics, tècnics municipals, agents implicats i ciutadans i ciutadanes del municipi, indica els camins oportuns per a avançar cap al desenvolupament sostenible del nostre poble.

Què pretenemamb la implantació de l'Agenda 21 a Benicarló?

Aconseguir entre tots que Benicarló es desenvolupe de manera respectuosa amb el medi ambient, millorant la qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutadanes del nostre municipi així com la dels nostres fills.

Quins passos es portaran a terme per a la implantació de l'Agenda 21 de Benicarló?

La posada en marxa de l'Agenda 21 local suposa la realització d'un diagnòstic socioambiental del municipi i l'aprovació consensuada, d'un pla d'acció compost per línies i programes que aborden, a curt, mig i llarg termini, els problemes de sostenibilitat que s'hagen considerat més rellevants.

FÒRUM DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

ADHESIÓ A LA CARTA D'AALBORG

DIAGNÒSTIC DE L'ESTAT DEL MUNICIPI

ESBORRANY DEL PLA D'ACCIÓ

PLA D'ACCIÓ DEFINITIU

PLA DE SEGUIMENT

Per què és important la participació ciutadana?

La participació ciutadana és un dels pilars bàsics del procés d'Agenda 21 Local de Benicarló, ja que són els ciutadans els autèntics coneixedors i receptors directes de l'estat ambiental del municipi. Per a aconseguir els objectius que es desprenen de l'Agenda 21 és imprescindible la participació activa d'associacions, entitats, escoles, empreses, polítics, tècnics municipals, així com la de tots els ciutadans i ciutadanes de Benicarló. Entre tots consensuarem el nou futur que es persegueix per al nostre poble.

Els ciutadans poden participar en el procés d'Agenda 21 de Benicarló a través del Forum de Participació Ciutadana i des d'ací fomentar:

  • La informació, el debat i trobada de tots els agents socials i econòmics.

  • La defensa del benestar col·lectiu.

  • El compromís de tots en la recerca activa de solucions als problemes ambientals.

Com pots participar en el Fòrum de ciutadans i ciutadanes?

L'Agenda 21 de Benicarló et necessita. Si vols participar pots fer-ho:

Podràs trovar més informació:

Telefonant al 800 40 40 40 (gratuït)

Dirigint-te a la Regidoria de Medi Ambient i Participació Ciutadana.

L'Ajuntament de Benicarló, conscient que l'actual estil de vida urbana ens fa responsables de molts problemes ambientals que patim, i convençuts que la vida humana sostenible en aquest planeta no es pot aconseguir sense comunitats locals sostenibles, el dia 27 de gener del 2004, va firmar la Carta d'Aalborg, on va adquirir el compromís d'iniciar el procés d'Agenda 21 Local.

Desenvolupament sostenible global

Desenvolupament sostenible local

Agenda 21 local

Què és l'Agenda 21 de Benicarló?

L'Agenda 21 és un procés de planificació local que, partint de la realitat del municipi i amb la participació i la presa de decisions consensuades entre els representants polítics, tècnics municipals, agents implicats i ciutadans i ciutadanes del municipi, indica els camins oportuns per a avançar cap al desenvolupament sostenible del nostre poble.

Què pretenemamb la implantació de l'Agenda 21 a Benicarló?

Aconseguir entre tots que Benicarló es desenvolupe de manera respectuosa amb el medi ambient, millorant la qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutadanes del nostre municipi així com la dels nostres fills.

Quins passos es portaran a terme per a la implantació de l'Agenda 21 de Benicarló?

La posada en marxa de l'Agenda 21 local suposa la realització d'un diagnòstic socioambiental del municipi i l'aprovació consensuada, d'un pla d'acció compost per línies i programes que aborden, a curt, mig i llarg termini, els problemes de sostenibilitat que s'hagen considerat més rellevants.

FÒRUM DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

ADHESIÓ A LA CARTA D'AALBORG

DIAGNÒSTIC DE L'ESTAT DEL MUNICIPI

ESBORRANY DEL PLA D'ACCIÓ

PLA D'ACCIÓ DEFINITIU

PLA DE SEGUIMENT

Per què és important la participació ciutadana?

La participació ciutadana és un dels pilars bàsics del procés d'Agenda 21 Local de Benicarló, ja que són els ciutadans els autèntics coneixedors i receptors directes de l'estat ambiental del municipi. Per a aconseguir els objectius que es desprenen de l'Agenda 21 és imprescindible la participació activa d'associacions, entitats, escoles, empreses, polítics, tècnics municipals, així com la de tots els ciutadans i ciutadanes de Benicarló. Entre tots consensuarem el nou futur que es persegueix per al nostre poble.

Els ciutadans poden participar en el procés d'Agenda 21 de Benicarló a través del Forum de Participació Ciutadana i des d'ací fomentar:

  • La informació, el debat i trobada de tots els agents socials i econòmics.

  • La defensa del benestar col·lectiu.

  • El compromís de tots en la recerca activa de solucions als problemes ambientals.

Com pots participar en el Fòrum de ciutadans i ciutadanes?

L'Agenda 21 de Benicarló et necessita. Si vols participar pots fer-ho:

Podràs trovar més informació:

Telefonant al 800 40 40 40 (gratuït)

Dirigint-te a la Regidoria de Medi Ambient i Participació Ciutadana.