Preguntes freqüents

04/06/2012

Què és la UNED?

La UNED és una universitat pública d'educació a distància amb 40 anys d'experiència. La seua metodologia, basada en els principis de l'aprenentatge a distància i centrada en les necessitats de l'estudiant, possibilita el principi d'igualtat d'oportunitats per accedir a l'aprenentatge superior.

La UNED posa a la disposició dels alumnes els serveis, titulacions i recursos que pot ofertar qualsevol universitat presencial, però amb llibertat per conciliar la vida laboral i familiar amb la formació i l'aprenentatge.

Què es pot estudiar a la UNED?

La UNED proposa una amplia oferta acadèmica tant d'estudis oficials del Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) amb 27 Graus, 49 títols de Màster universitari i 44 programes de Doctorat, com d'estudis de formació permanent amb més amb més de 600 cursos de certificació i títols propis, formació en idiomes i altres iniciatives com cursos d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i 45 anys o cursos de UNED Senior per a majors de 55 anys.

Quina és la titulació requerida per accedir a la UNED?

Al estudis de Grau de la UNED s'accedeix , al igual que en la resta d'universitats, mitjançant les titulacions següents:

Selectivitat

Credencial Europea

Accés per a majors de 25 o de 45 anys

Simultaneïtat d'estudis

Títol universitari

Títol Tècnic Superior de FP