Retribucions percebudes pels Alts càrrecs de l'Ajuntament

Retribucions percebudes pels càrrecs electes de l'Ajuntament de Benicarló, de conformitat amb l'acord de Ple extraordinari núm. 10/2015, de data 6 de juliol de 2015