UP Curs 2019-2020

17/09/2019

UNIVERSITAT POPULAR DE BENICARLÓ

CURS 2019/2020

HORARI DE MATRICULACIÓ:

De 9.00 a 14.00 hores

DIES DE MATRICULACIÓ:

El període de matrícula serà de l'1 a l'11 d'octubre de 2019, seguint l'ordre detallat a continuació:

Dimarts 1: Cinema / Creació literària, per a l'alumnat de Benicarló.

Dimecres 2: Tall i confecció / Fotografia / Expressió corporal, per a l'alumnat de Benicarló.

Dijous 3: Entrenament de la memòria / Telefonia mòbil / Informàtica, per a l'alumnat de Benicarló.

Divendres 4: Àrab / Anglés / Francés, per a l'alumnat de Benicarló.

Dilluns 7: Castellà / Continguts socioculturals, per a l'alumnat de Benicarló.

Dimarts 8: Valencià per a l'alumnat de Benicarló.

Dijous 10: Matrícula per a l'alumnat de fora de Benicarló.

Divendres 11: Vacants.

LLOC DE MATRICULACIÓ:

Ajuntament de Benicarló. Àrea de Cultura. Entrada per la plaça de l'Ajuntament.

IMPORTANT:

D'acord amb l'article 3 de l'Ordenança reguladora del preu públic per matrícula en la UP, tenen dret a la tarifa reduïda: els menors de 30 anys (fins l'any en què en compleixen 30), els majors de 60 (a partir de l'any en què en compleixen 60), els membres de família nombrosa, les persones amb discapacitat igual o superior al 33% i les persones desocupades.

Per a gaudir de l'aplicació d'aquesta tarifa reduïda cal portar una fotocòpia del document acreditatiu corresponent: carnet d'identitat, carnet de família nombrosa, certificat de reconeixement del grau de discapacitat o certificat d'estar a l'atur.

FORMA DE PAGAMENT:

Una vegada feta la matrícula, s'ha d'abonar l'import en l'entitat bancària indicada al rebut o al mateix Ajuntament mitjançant una targeta de dèbit. La matrícula no és definitiva fins que no es paguen les taxes corresponents. El pagament ha de fer-se, obligatòriament, dins del període assignat.

ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÉS:

L'inici dels cursos està previst a partir del dia 21 d'octubre de 2019.

Durant el curs es seguirà el calendari escolar establert per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

El material d'ús personal necessari per a les classes corre a càrrec de cada participant.

Si l'alumne/a no assisteix regularment a classe durant el primer mes de curs sense cap justificació, la UP es reserva el dret de donar-la de baixa, prèvia notificació, i incorporar una altra persona al seu lloc.

La Universitat Popular de Benicarló es reserva el dret de fer qualsevol canvi o modificació sobre la programació, si per motius tècnics així s'aconsella i desprès d'haver informat els participants implicats.

OFERTA CURS 2019-2020

CINEMA

Matrícula el dia 1 d'octubre per a l'alumnat de Benicarló i el dia 10 per a la resta d'alumnat.

Tallers on es treballaran des de l'edició del guió a la interpretació dels actors i la realització d'un curtmetratge exprés.

Guió de ficció

Horari: divendres de 18.00 a 21.30 h

Durada: 21 h

Inici: 25 d'octubre de 2019

Lloc: Edifici Gòtic. C. Major, 11

Preu: 21 EUR // Preu amb bonificació: 15,75 EUR

Interpretació

Horari: divendres de 18.00 a 21.30 h

Durada: 21 h

Inici: 20 de desembre de 2019

Lloc: Edifici Gòtic. C. Major, 11

Preu: 21 EUR // Preu amb bonificació: 15,75 EUR

Guió de còmic

Horari: divendres de 18.00 a 21.30 h

Durada: 21 h

Inici: 14 de febrer de 2020

Lloc: Edifici Gòtic. C. Major, 11

Preu: 21 EUR // Preu amb bonificació: 15,75 EUR

Curtmetratge

Horari: divendres de 18.00 a 21.30 h

Durada: 21 h

Inici: 3 d'abril de 2020

Lloc: Edifici Gòtic. C. Major, 11

Preu: 21 EUR // Preu amb bonificació: 15,75 EUR

CREACIÓ LITERÀRIA

Matrícula el dia 1 d'octubre per a l'alumnat de Benicarló i el dia 10 per a la resta d'alumnat.

Taller on aprendre a desenvolupar la capacitat creativa i artística a través de l'escriptura.

Iniciació

Horari: dimarts de 17.00 a 19.00 h

Durada: 54 h

Inici: 22 d'octubre de 2019

Lloc: Casal Municipal, sala 4. C. de Sant Francesc, 95

Preu: 54 EUR // Preu amb bonificació: 40,50 EUR

Avançat

Horari: dijous de 17.00 a 19.00 h

Durada: 54 h

Inici: 24 d'octubre de 2019

Lloc: Casal Municipal, sala 4. C. de Sant Francesc, 95

Preu: 54 EUR // Preu amb bonificació: 40,50 EUR

TALL I CONFECCIÓ

Matrícula el dia 2 d'octubre per a l'alumnat de Benicarló i el dia 10 per a la resta d'alumnat.

Curs per perfeccionar o iniciar-se en les tècniques de tall i confecció a través de la costura elemental, el càlcul de metratge, les tècniques de prova, etc.

Grup A

Horari: dimarts i dijous de 15.00 a 16.30 h

Durada: 79,30 h

Inici: 22 d'octubre de 2019

Lloc: Casal Municipal, sala 1. C. de Sant Francesc, 95

Preu: 79,50 EUR // Preu amb bonificació: 59,62 EUR

Grup B

Horari: dimarts i dijous de 16.30 a 18.00 h

Durada: 79,30 h

Inici: 22 d'octubre de 2019

Lloc: Casal Municipal, sala 1. C. de Sant Francesc, 95

Preu: 79,50 EUR // Preu amb bonificació: 59,62 EUR

EXPRESSIÓ CORPORAL

Matrícula el dia 2 d'octubre per a l'alumnat de Benicarló i el dia 10 per a la resta d'alumnat.

Taller per aprendre a utilitzar els recursos expressius del cos i el moviment per comunicar-se

Horari: divendres de 19.00 a 21.00 h

Durada: 46 h

Inici: 25 d'octubre de 2019

Lloc: Casal Municipal, sala 6. C. de Sant Francesc, 95

Preu: 46 EUR // Preu amb bonificació: 34,50 EUR

FOTOGRAFIA

Matrícula el dia 2 d'octubre per a l'alumnat de Benicarló i el dia 10 per a la resta d'alumnat.

Taller d'iniciació a la fotografia per a aprendre aspectes teòrics i pràctics d'aquest art. Es recomana dur càmera amb control manual i flaix extern.

Iniciació

Horari: divendres de 17.00 a 19.00 h

Durada: 46 h

Inici: 25 d'octubre de 2019

Lloc: Escola d'Adults UP- EPA. C. dels Sants Màrtirs, 25

Preu: 46 EUR // Preu amb bonificació: 34,50 EUR

Avançat

Horari: divendres de 19.00 a 21.00 h

Durada: 46 h

Inici: 25 d'octubre de 2019

Lloc: Escola d'Adults UP- EPA. C. dels Sants Màrtirs, 25

Preu: 46 EUR // Preu amb bonificació: 34,50 EUR

ENTRENAMENT DE LA MEMÒRIA

Matrícula el dia 3 d'octubre per a l'alumnat de Benicarló i el dia 10 per a la resta d'alumnat.

Cursos d'iniciació i de nivell avançat, on desenvolupar tècniques per tal d'entrenar la nostra memòria.

Nivell I (Alumnes nous)

Horari: dilluns i dimecres de 9.15 a 10.45 h

Durada: 79,30 h

Inici: 21 d'octubre de 2019

Lloc: Cambra Agrària, baixos (entrada pel carrer de Pius XII)

Preu: 79,50 EUR // Preu amb bonificació: 59,62 EUR

Nivell II

Horari: dilluns i dimecres de 10.45 a 12.15 h

Durada: 79,30 h

Inici: 21 d'octubre de 2019

Lloc: Cambra Agrària, baixos (entrada pel carrer de Pius XII)

Preu: 79,50EUR // Preu amb bonificació: 59,62 EUR

Nivell III

Horari: dimarts i dijous de 9.15 a 10.45h

Durada: 79,30 h

Inici: 22 d'octubre de 2019

Lloc: Cambra Agrària, baixos (entrada pel carrer de Pius XII)

Preu: 79,50 EUR // Preu amb bonificació: 59,62 EUR

Nivell IV

Horari: dimarts i dijous de 10.45 a 12.15 h

Durada: 79,30 h

Inici: 22 d'octubre de 2019

Lloc: Cambra Agrària, baixos (entrada pel carrer de Pius XII)

Preu: 79,50 EUR // Preu amb bonificació: 59,62 EUR

Nivell V

Horari: dilluns i dimecres de 16.15 a 17.45 h

Durada: 79,30 h

Inici: 21 d'octubre de 2019

Lloc: Cambra Agrària, baixos (entrada pel carrer de Pius XII)

Preu: 79,50EUR // Preu amb bonificació: 59,62 EUR

TELEFONIA MÒBIL

Matrícula el dia 3 d'octubre per a l'alumnat de Benicarló i el dia 10 per a la resta d'alumnat.

Curs per aprendre a realitzar les tasques bàsiques de manera autònoma amb dispositius tecnològics moderns i de familiarització amb els telèfons mòbils intel·ligents (smartphones).

Grup A

Horari: divendres d'11.00 a 13.00 h

Durada: 22 h

Inici: 25 d'octubre de 2019

Lloc: Casal de Convivència. C. del Doctor Fléming, 4

Preu: 22EUR // Preu amb bonificació: 16,50 EUR

Grup B

Horari: divendres d'11.00 a 13.00 h

Durada: 22 h

Inici: 7 de febrer del 2020

Lloc: Casal de Convivència. C. del Doctor Fléming, 4

Preu: 22 EUR // Preu amb bonificació: 16,50 EUR

INFORMÀTICA

Matrícula el dia 3 d'octubre per a l'alumnat de Benicarló i el dia 10 per a la resta d'alumnat.

Curs d'iniciació a la informàtica per apropar les persones majors a les noves formes de comunicació i informació.

Horari: dimarts i dijous de 17.30 a 19.00h

Durada: 79,30 h

Inici: 21 d'octubre de 2019

Lloc: Aula informàtica. C. de Sant Francesc, 94

Preu: 79,50 EUR // Preu amb bonificació: 59,62 EUR

ÀRAB

Matrícula el dia 4 d'octubre per a l'alumnat de Benicarló i el dia 10 per a la resta d'alumnat.

Curs d'iniciació a l'àrab on aprendre cal·ligrafia, l'alfabet, conceptes i vocabulari bàsic.

Horari: dilluns i dimecres de 18.00 a 19.30 h

Durada: 79,30 h

Inici: 21 d'octubre de 2019

Lloc: CEIP Marquès de Benicarló

Preu: 79,50 EUR //Preu amb bonificació: 59,62 EUR

ANGLÉS BÀSIC

Matrícula el dia 4 d'octubre per a l'alumnat de Benicarló i el dia 10 per a la resta d'alumnat.

Curs d'iniciació on aprendre els coneixements gramaticals i sintàctics de la llengua anglesa necessaris per poder expressar-se per escrit i de forma oral en les situacions més comunes, en un nivell bàsic.

Horari: dimarts i dijous de 15.00 a 16.30 h

Durada: 79,30 h

Inici: 22 d'octubre de 2019

Lloc: Escola d'adults UP-EPA. C. dels Sants Màrtirs, 25

Preu: 79,50 EUR // Preu amb bonificació: 59,62 EUR

ANGLÉS CONVERSA

Matrícula el dia 4 d'octubre per a l'alumnat de Benicarló i el dia 10 per a la resta d'alumnat.

Curs de conversa, nivell B1, per practicar la llengua anglesa, parlar amb fluïdesa i amb el lèxic adequat a la situació comunicativa. Una oportunitat per posar en pràctica els coneixements d'aquesta llengua en contextos reals de la vida quotidiana, el treball, l'oci, els amics, etc.

Horari: dilluns i dimecres de 19.15 a 20.45 h

Durada: 79,30 h

Inici: 21 d'octubre de 2019

Lloc: CEIP Marquès de Benicarló

Preu: 79,50 EUR //Preu amb bonificació: 59,62 EUR

FRANCÉS CONVERSA

Matrícula el dia 4 d'octubre per a l'alumnat de Benicarló i el dia 10 per a la resta d'alumnat.

Curs de conversa, nivell B1, per practicar la llengua francesa, parlar amb fluïdesa i amb el lèxic adequat a la situació comunicativa. Una oportunitat per posar en pràctica els coneixements d'aquesta llengua en contextos reals de la vida quotidiana, el treball, l'oci, els amics, etc.

Horari: dilluns i dimecres de 19.15 a 20.45 h

Durada: 79,30 h

Inici: 21 d'octubre de 2019

Lloc: CEIP Marquès de Benicarló

Preu: 79,50 EUR //Preu amb bonificació: 59,62 EUR

CASTELLÀ

Matrícula el dia 7 d'octubre per a l'alumnat de Benicarló i el dia 10 per a la resta d'alumnat.

Cursos d'iniciació, de nivell bàsic i de nivell B1 de llengua castellana.

Alfabetització. Grup A

Horari: dimarts i dijous de 9.15 a 10.45 h

Durada: 79,30 h

Inici: 22 d'octubre de 2019

Lloc: Casal Municipal, sala 6. C. de Sant Francesc, 95

Preu: 10,00 EUR // Preu amb bonificació: 7,50 EUR

A2. Grup B

Horari: dimarts i dijous de 10.45 a 12.15 h

Durada: 79,30 h

Inici: 22 d'octubre de 2019

Lloc: Casal Municipal, sala 6. C. de Sant Francesc, 95

Preu: 10,00 EUR // Preu amb bonificació: 7,50 EUR

A1. Grup C

Horari: dimarts i dijous de 12.15 a 13.45 h

Durada: 79,30 h

Inici: 22 d'octubre de 2019

Lloc: Casal Municipal, sala 6. C. de Sant Francesc, 95

Preu: 10,00 EUR // Preu amb bonificació: 7,50 EUR

A2. Grup D

Horari: dimarts i dijous de 15.00 a 16.30 h

Durada: 79,30 h

Inici: 22 d'octubre de 2019

Lloc: Casal Municipal, sala 6. C. de Sant Francesc, 95

Preu: 10,00 EUR // Preu amb bonificació: 7,50 EUR

A1. Grup E

Horari: dimarts i dijous de 19.00 a 20.30 h

Durada: 79,30 h

Inici: 22 d'octubre de 2019

Lloc: Casal Municipal, sala 6. C. de Sant Francesc, 95

Preu: 10,00 EUR // Preu amb bonificació: 7,50 EUR

Alfabetització. Grup F

Horari: dilluns i dimecres de 19.00 a 20.30 h

Durada: 79,30 h

Inici: 21 d'octubre de 2019

Lloc: Casal Municipal, sala 6. C. de Sant Francesc, 95

Preu: 10,00 EUR // Preu amb bonificació: 7,50 EUR

CONTINGUTS SOCIOCULTURALS DE LA UNIÓ EUROPEA, ESPANYA I EL PAÍS VALENCIÀ

Matrícula el dia 7 d'octubre per a l'alumnat de Benicarló i el dia 10 per a la resta d'alumnat.

Curs per preparar-se per a la prova CCSE de l'Intituto Cervantes, un dels requisits per a l'adquisició de la nacionalitat espanyola.

Grup A

Horari: dilluns i dimecres de 19.00 a 21.00 h

Durada: 54 h

Inici: 21 d'octubre de 2019

Lloc: Casal Municipal, sala 4. C. de Sant Francesc, 95

Preu: 10,00 EUR // Preu amb bonificació: 7,50 EUR

Grup B

Horari: dilluns i dimecres de 19.00 a 21.00 h

Durada: 54 h

Inici: 10 de febrer de 2020

Lloc: Casal Municipal, sala 4. C. de Sant Francesc, 95

Preu: 10,00 EUR // Preu amb bonificació: 7,50 EUR

VALENCIÀ

Matrícula el dia 8 d'octubre per a l'alumnat de Benicarló i el dia 10 per a la resta d'alumnat.

Cursos per preparar-se per als exàmens oficials de valencià.

Nivell A1

L'alumnat pot obtindre el certificat del nivell A1 de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià si supera la prova d'avaluació final del curs.

Horari: dilluns i dimecres de 19.15 a 20.45 h

Durada: 79,30 h

Inici: 21 d'octubre de 2019

Lloc: CEIP Marquès de Benicarló

Preu: curs gratuït

Nivell B1

Horari: dilluns i dimecres de 17.30 a 19.00 h

Durada: 79,30 h

Inici: 21 d'octubre de 2019

Lloc: Escola d'Adults UP-EPA. C. dels Sants Màrtirs, 25

Preu: 10,00 EUR // Preu amb bonificació: 7,50 EUR

Nivell B2

Horari: dimarts i dijous de 17.30 a 19.00 h

Durada: 79,30 h

Inici: 22 d'octubre de 2019

Lloc: Escola d'Adults UP-EPA. C. dels Sants Màrtirs, 25

Preu: 10,00 EUR // Preu amb bonificació: 7,50 EUR

Nivell C1

Horari: dilluns i dimecres de 19.00 a 20.30 h

Durada: 79,30 h

Inici: 21 d'octubre de 2019

Lloc: Escola d'Adults UP-EPA. C. dels Sants Màrtirs, 25

Preu: 10,00 EUR // Preu amb bonificació: 7,50 EUR

Nivell C2

Horari: dimarts i dijous de 19.00 a 20.30 h

Durada: 79,30 h

Inici: 22 d'octubre de 2019

Lloc: Escola d'Adults UP-EPA. C. dels Sants Màrtirs, 25

Preu: 10,00 EUR // Preu amb bonificació: 7,50EUR