2n període de matrícula

03/01/2020

HORARI DE MATRICULACIÓ:

De 9.00 a 14.00 hores

DIES DE MATRICULACIÓ:

A partir del dimarts 7 de gener de 2020

LLOC DE MATRICULACIÓ:

Ajuntament de Benicarló. Àrea de Cultura. Entrada per la plaça de l'Ajuntament.

IMPORTANT:

D'acord amb l'article 3 de l'Ordenança reguladora del preu públic per matrícula en la UP, tenen dret a la tarifa reduïda: els menors de 30 anys (fins l'any en què en compleixen 30), els majors de 60 (a partir de l'any en què en compleixen 60), els membres de família nombrosa, les persones amb discapacitat igual o superior al 33% i les persones desocupades.

Per a gaudir de l'aplicació d'aquesta tarifa reduïda cal portar una fotocòpia del document acreditatiu corresponent: carnet d'identitat, carnet de família nombrosa, certificat de reconeixement del grau de discapacitat o certificat d'estar a l'atur.

FORMA DE PAGAMENT:

Una vegada feta la matrícula, s'ha d'abonar l'import en l'entitat bancària indicada al rebut o al mateix Ajuntament mitjançant una targeta de dèbit. La matrícula no és definitiva fins que no es paguen les taxes corresponents. El pagament ha de fer-se, obligatòriament, dins del període assignat.

ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÉS:

Durant el curs es seguirà el calendari escolar establert per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

El material d'ús personal necessari per a les classes corre a càrrec de cada participant.

CURSOS:

DIBUIX I PINTURA

Grup A

Horari: dilluns de 17.00 a 20.00 h

Durada: 54 h

Inici: 13 de gener de 2020

Lloc: Escola Irta. Carrer del Doctor Coll, 10

Preu: 54 EUR

Preu amb bonificació: 40,50 EUR

Grup B

Horari: dimarts de 9.30 a 12.30 h

Durada: 54 h

Inici: 14 de gener de 2020

Lloc: Escola Irta. Carrer del Doctor Coll, 10

Preu: 54 EUR

Preu amb bonificació: 40,50 EUR

Grup C

Horari: dijous de 9.30 a 12.30 h

Durada: 51 h

Inici: 16 de gener de 2020

Lloc: Escola Irta. Carrer del Doctor Coll, 10

Preu: 51 EUR

Preu amb bonificació: 38,25 EUR

TELEFONIA MÒBIL

Grup B

Horari: Divendres d'11.00 a 13,00 h

Durada: 22 h

Inici: 7 de febrer de 2020

Lloc: Casal de Convivència. Carrer del Doctor Fleming, 4

Preu: 22 EUR

Preu amb bonificació: 16,50 EUR