Situació i talls de trànsit, i/o incidències en els serveis municipals